Tanıtım

Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 24.06.2020 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uygun görülerek kurulmuştur. Merkez 05.10.2020 tarihli 31265 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliği ile birlikte faaliyetlere başlamıştır.

Özel yetenekli çocuklara, ailelerine ve eğitimcilerine yönelik gerçekleştirilecek olan faaliyetler için eğitim, özel eğitim, bilişim, yazılım, fizik, kimya, biyoloji, matematik, psikoloji ve tıp gibi alanlarda çalışmalarda bulunan öğretim elemanları merkez bünyesinde bir araya gelmiştir.

Faaliyet Alanları

  • * Özel yetenekli öğrencilere yönelik öğretim programı ve içeriği tasarlanması
  • * Özel yetenekli öğrencilerin ailelerine yönelik destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması
  • * Özel yetenekli öğrencilerin eğitimcilerine yönelik destek hizmetlerinin geliştirilmesi
  • * Özel yetenekli öğrencilerin değerlendirilmesine yönelik araçların geliştirilmesi
  • * Özel yetenekli öğrencilerin değerlendirilmesi
  • * Özel yetenekli çocuklara ve eğitimlerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi
  • * Özel yetenekliler eğitimi konusunda hizmet veren kurumlarla ortak projelerin geliştirilmesi
  • * Özel yetenekliler alanında çeşitli toplantı, kongre ve etkinlikler düzenlenmesi